Alpakoterapia – Turek

W naszym ośrodku organizujemy alpakoterapię. To forma terapii stosowana w przypadku osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi i trudnościami w odnalezieniu się w społeczeństwie. W naszym gospodarstwie mieszkają zwierzęta przygotowane do kontaktu z wymagającymi pacjentami. Nasze alpaki przechodzą specjalne szkolenia, w trakcie których przygotowujemy je do prowadzenia terapii.

Alpakoterapię można zastosować przede wszystkim w przypadku osób, które borykają się z:

  • nerwicą,
  • zaburzeniami lękowymi,
  • depresją,
  • autyzmem,
  • ADHD,
  • zespołem Downa,
  • trudnościami w kontaktach społecznych,
  • lękami,
  • problemami emocjonalnymi.

Alpakoterapia jest stosowana przede wszystkim w przypadku dzieci, jednak w naszych zajęciach mogą wziąć udział również starsze osoby. Stawiamy na swobodne zajęcia, w trakcie których pacjenci mogą samodzielnie decydować o swoich granicach i oswajać się ze zwierzętami na własnych zasadach.

 

Hipoterapia – Turek

Organizujemy również hipoterapię w okolicach Turku. W tego typu terapii wykorzystuje się konie, które cechują się spokojnym, przyjaznym usposobieniem. Kontakt ze zwierzętami ma na celu poprawę zdrowia psychicznego, emocjonalnego i fizycznego pacjentów.

Hipoterapia może pomóc w poprawie koordynacji ruchowej, równowagi oraz siły mięśniowej u pacjentów. Ruch konia angażuje różne grupy mięśni, co może być korzystne dla osób z różnymi dysfunkcjami fizycznymi. Prowadzimy zajęcia na grzbiecie zwierzęcia, a także organizujemy swobodną zabawę z końmi.

Hipoterapia jest stosowana jako forma terapii wspomagającej dla osób z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak porażenie mózgowe, stwardnienie rozsiane, czy pourazowe uszkodzenia mózgu. Wykorzystuje się ją również w przypadku pacjentów z problemami komunikacyjnymi i społecznymi oraz dzieci z autyzmem.

 

Kompleksowe terapie z wykorzystaniem zwierząt

W naszym gospodarstwie mieszkają konie i alpaki, które cechują się przyjaznym usposobieniem. To zwierzęta, które są odpowiednio przygotowywane do kontaktu z pacjentami, w tym również dziećmi. Oferujemy też zajeżdżanie koni blisko Turku, szkoląc zwierzęta należące do naszych klientów. Zatrudniamy specjalistów, którzy wiedzą, jak odpowiednio podejść do konkretnego gatunku i rozumieją indywidualny charakter zwierzaków.

Warto pamiętać, że hipoterapia i alpakoterapia są jedynie uzupełnieniem leczenia prowadzonego przez lekarza.

Zapraszamy do kontaktu klientów z Turku i okolic.